Полезные статьи

Как вывести гельминты?

Очистка организма от паразитов при их обнаружении обязательна, поскольку длительные инвазии приводят к серьезным интоксикациям, оказывают крайне негативное влияние на организм в целом. Определить заражение

Читать полностью »

Ребенок грызет ногти

Дети грызут ногти часто, с возрастом привычка в большинстве случаев проходит, но не всегда. Это может быть реакцией на стресс, способом разобраться с беспокойством или

Читать полностью »

Алергії у дітей

Алергія – бич сучасного людства, все частіше вона зустрічається у дітей. Малюки, дошкільнята, школярі мають не сформувався до кінця імунітет, їх організм не може повноцінно

Читать полностью »

Аллергии у детей

Аллергия – бич современного человечества, все чаще она встречается у детей. Малыши, дошкольники, школьники имеют не сформировавшийся до конца иммунитет, их организм не может полноценно

Читать полностью »

Глисти: як виявити?

Глисти – це паразити людини і домашніх тварин. Вони значно погіршують самопочуття, тривалий час можуть ніяк не давати знати про свою присутність. У процесі життєдіяльності

Читать полностью »

Глисты: как выявить?

Глисты – это паразиты человека и домашних животных. Они значительно ухудшают самочувствие, длительное время могут никак не давать знать о своем присутствии. В процессе жизнедеятельности

Читать полностью »

Що потрібно знати про гельмінти. Чим небезпечні глисти?

Гельмінтози – ціла група небезпечних системних захворювань, які завдають величезної шкоди організму. Особливо небезпечні деякі екзотичні види паразитів і запущені інвазії. Лікувати зараження потрібно обов’язково

Читать полностью »

Что нужно знать о гельминтах.
Чем опасны глисты?

Гельминтозы – целая группа опасных системных заболеваний, которые наносят огромный вред организму. Особенно опасны некоторые экзотические виды паразитов и запущенные инвазии. Лечить заражение нужно обязательно

Читать полностью »

Зниження імунітету

Імунітет – це реакція організму на постійну взаємодію з зовнішнім мікробним світом. Цей світ може надавати різний вплив на організм людини, ставати загрозою для життя

Читать полностью »

Снижение иммунитета

Иммунитет – это реакция организма на постоянное взаимодействие с внешним микробным миром. Этот мир может оказывать различное влияние на организм человека, становиться угрозой для жизни

Читать полностью »

Поганий апетит у дітей

Дитина іноді може погано їсти – і причин цьому багато. Проблеми починаються тоді, коли поганий апетит постійний – зупиняються розвиток і зростання, немає нормального набору

Читать полностью »

Плохой аппетит у детей

Ребенок иногда может плохо есть – и причин этому много. Проблемы начинаются тогда, когда плохой аппетит постоянный – останавливаются развитие и рост, нет нормального набора

Читать полностью »